erkinses reklam
erkinses reklam

Ekvator Haber

Türkiye’de en az 1 milyon Suriyeli kayıtsız çalışıyor

Türkiye’de en az 1 milyon Suriyeli kayıtsız çalışıyor
69
20 Ekim 2019 - 17:01

Yeni Emek Çalışmaları Ofisi’nin düzenlediği panelde konuşan Sosyolog Didem Danış, “Bugün Türkiye’de en az 1 milyon Suriyeli kayıtsız çalışıyor. Çalışma iznine sahip kişi sayısı ise 30 bin” derken, Psikolog Baran Gürsel de,  göçmen işçide her zaman bir sınırın ötesine itilme duygusunun olduğunu söyledi.

Türkiye’de en az 1 milyon Suriyeli kayıtsız çalışıyor

Yeni Emek Çalışmaları Ofisi, Eğitim Sen 6 No’lu Şube’de “Sınıf perspektifinden göçmenliğe bakmak” başlıklı panel düzenledi. Göçmen emeği üzerinden işçi sınıfı dayanışmasının tartışıldığı panele Akademisyen Didem Danış, Pedriye Mutlu, Baran Gürsel ve Şebnem Oğuz’un yanı sıra çok sayıda kamu emekçisi ve yurttaşlar katıldı.

Göçmenlerin tarihsel gelişiminin ele alındığı panelde başta Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin durumuna dikkat çekilirken, ilk olarak sosyolog ve akademisyen Didem Danış söz aldı.

Türkiye’de en az 1 milyon Suriyeli kayıtsız çalışıyor

20’nci yüzyıldan beri göçün emekle ilişkisi olduğunu söyleyen Danış, “Bugün Türkiye’de en az 1 milyon Suriyeli kayıtsız çalışıyor. Çalışma iznine sahip kişi sayısı ise 30 bin. 2019 yılında Türkiye ekonomisi uluslararası ekonomiye bu kadar entegreyken niye böyle, nasıl böyle?” sorusunun sorulması gerektiğini ifade etti.

Avrupa’da her 7 kişiden biri yabancı işçi

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya’ya göç eden Türkiye vatandaşlarına da değinen Danış, “Bir tarafın iş gücü var, bir tarafın iş potansiyeli var. O dönemde Avrupa’da her 7 kişiden biri yabancı işçi. Türkiye’de şu anlık bu istatistiği bilemiyoruz. Emek piyasasında yabancıların payı nedir sorusuna cevap veremediğimiz için bilemiyoruz. Kayıtsız ve enformel çalışmaları önem arz ediyor” ifadelerini kullandı. İş gücü piyasasındaki eşitsizliği hatırlatan Danış, “Yerliler daha yüksek ücretle çalışırlar. Göçmen ve azınlıklar ise daha düşük ücretle çalışırlar. Sanayi piyasalarında bu ağırlığı net gözlemliyoruz” şeklinde konuştu.

Açlık ve istismar tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorlar

Göçmenlik sorununun devlet ilişkisi çerçevesinde değerlendirilmesinden yakınan Akademisyen Pedriye Mutlu da, “Devlet aktörlüğünün bir gerçekliği var. Bunun olumsuz tarafı, alternatif araştırma konularının olmamasına sebep oluyor” dedi.

Küçük işletmeler, Suriyelerinin ülkeye gelmesini can simidi olarak görüyor

Mutlu, Suriyelilerin yasal haklarından mahrum bırakıldığını belirterek konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Geçici koruma statüleri var. Türkiye ile AB arasında geri dönüş süreci çerçevesinde ön alıcı bir mekanizma söz konusu. Mültecilerin Akdeniz’e inmelerini engelleme süreçleri ile benzerlik göstermektedir. Açlık ve istismar tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorlar. Kontrol etme ve düzenleme, aynı zamanda emek gücünü kendi lehlerine kullanmak amaçları da vardır. Yaptığımız araştırmalara göre küçük işletmeler, Suriyelerinin ülkeye gelmesini can simidi olarak görüyorlar. Suriyeliler ya mağdur, ya tehdit ya da fırsat olarak görülüyor.”

Sorunun kapitalist rejiminin kendisinde olduğunu ifade eden Akademisyen Şebnem Oğuz da, “Ana akım medya, bireyden yola çıkarak işçilerin göç ettiğini iddia ediyor. Bireyden yola çıktığı için esas olarak sermaye birikim yaklaşımını irdelemek gerekir. Göçmenler proletaryaya dahil edilemez, çünkü proletarya düzenli iş gücüne sahiptir. Yerli ve göçmen işçiler arasında ortak davranma eğilimlerine bakmak gerekir. Göçmenleri durgun nüfus kategorisinde ele almak lazım” diye belirtti.

Sosyolog Didem Danış-Türkiye’de en az 1 milyon Suriyeli kayıtsız çalışıyor

Hazır ve ucuz iş gücü

Marx ve Engels’in göçmen ve proletarya tanımlarına da vurgu yaparak konuşmasına devem eden Mutlu, “En gürültülü kesim göçmenlerdir. Hazır iş gücüne girmek için bekleyen durgun kesim olarak tanımlanıyor. Yedek iş gücü ordusunda, durgun kesim istihdam edilmektedir. Sadece tarımda değil, birçok alanda mülksüzleşme yaşanmaktadır” şeklinde konuştu.

Sömürü ilişkileri vahşileştikçe, daha da radikal düşünceleri savunabilir duruma gelebiliriz

Çok zor şartlara maruz kalındığında insanların göç ettiğini söyleyen Psikolog Baran Gürsel ise, “Yeniyi tasarlama ihtiyacımız var. Kayıp ve ruhsal anlamda ya da güçlü bir şiddete maruz kalma hissiyatı sonucu göçmenlik yaşanabilir. Bunun yanında şiddet veya yıkımın faili de olabiliriz. Sömürü ilişkileri vahşileştikçe, daha da radikal düşünceleri savunabilir duruma gelebiliriz. O yüzden göçmenliğin ruh sağlığının kayıp dinamiklerini düşünmek gerekiyor. ‘Kendi ülkelerinde savaşmadılar, işimizi çaldılar’ söylemi; göçmenleri çok yüceltme mantığıdır. İşçiler güçsüzlük hissi ile bu cevabı verebilirler” diye konuştu.

Panel soru cevap bölümü ile son buldu.

Kaynak: MA

© ekvatorhaber.com Lütfen haber ve içerikleri kaynak belirterek kullanınız ve bağlantı linki veriniz.