erkinses reklam
erkinses reklam

Ekvator Haber

Tarikat ve keramet sahibi süper kahramanlar

Tarikat ve keramet sahibi süper kahramanlar
85
27 Haziran 2019 - 20:21

Şeyh uçmaz, müridi uçurur… Bu Türk atasözünün anlamı bir kimseye bağlanan ve inananlar, onu olduğundan daha üstün görürler. Onda olağanüstü değerler bulunduğuna inanır ve buna başkalarını da inandırmak isterler. Kısaca Allah’ın ardınca ilahlar edinirler ve müşrik olduklarının bilincine varmadan kendilerini Allah’a yaklaşmak için mücadele eden Müslümanlar olarak kabul ederler. Halbuki böylelerinin durumu ve uğrayacakları hüsran hakkında Kuran’da yüzlerce ayet var…

VELİ Mİ ALLAH’IN ELÇİSİ Mİ?

Kur’an’da, Lokman, Üzeyir, Zulkarneyn den bahseder. Peygamber olup olmadıkları belli değildir. O yüzden nebi mi veli mi diye düşünüp veli olduklarına karar verilir. Yunus Suresi 62, 63 ve 64’te velilerin durumundan bahsedilir.

Yunus Suresi 62. Ayet: ‘Haberiniz olsun; Allah’ın velileri, onlar için korku yoktur, onlar mahzun olacak değildirler.’ Yunus Suresi 63. Ayet: ‘Onlar iman edenler ve (Allah´tan) korkup sakınanlardır. Yunus Suresi 64. Ayet: ‘Müjde, dünya hayatında ve ahirette onlarındır. Allah’ın sözleri için değişiklik yoktur. İşte büyük ´kurtuluş ve mutluluk´ budur.’

Buradaki velilerinden Allah dostu anlamında olmasına rağmen nasıl bir anlam çarpıtması ile yapıyorlarsa kafamızda bazı şahısların isimleri geliverir. Oysaki buradaki veli kelimesi, Allah’ın rızasını kazanmak için, O’nun emir ve yasaklarına uyan müminlerin hepsini içerir.

Zaten, Allah, Yunus 63’te ‘Onlar iman edenler ve (Allah´tan) korkup sakınanlardır.’ diyerek gayet güzel açıklıyor. Ama olsun kendilerince kerametlerini Kur’an’ı dayanak bulacaklar ya, az daha zorlamaya devam ediyorlar.

TARİKATLARIN VELİ SİSTEMİNİN TEMELİ MERYEM SURESİNİN YANLI TEFSİRİ

Örneğin Meryem Suresi 24. 25. 26… Meryem 24. Ayet: ‘Altından (bir ses) ona seslendi: «Hüzne kapılma, Rabbin senin alt (yan)ında bir ark kılmıştır.» Meryem 25. Ayet: Hurma dalını kendine doğru salla, üzerine henüz oluşmuş taze hurma dökülüversin.» Meryem 26. Ayet: Artık, ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer herhangi bir beşer görecek olursan, de ki: «Ben Rahman (olan Allah)´a oruç adadım, bugün hiç bir insanla konuşmayacağım.»

Yine Hz. Meryem le ilgili Al-i İmran Suresi 37. Ayet: ‘Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir kabulle kabul etti ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya´yı da ona sorumlu kıldı. Zekeriya, ne zaman mihraba girdiyse, yanında bir yiyecek buldu: «Meryem, sana nereden bu?» deyince, «Bu, Allah katındandır. Şüphesiz Allah, dilediğine hesapsız rızık verendir» dedi.

Bu ayetlerde yaşanan akıl almaz olaylardan dolayı Hz. Meryem’i veli kabul ederler. Artık Kur’an’dan dayanak bulunduğuna göre nebiler dışında velilerde keramet sahibi olabilir.

DİNİN KAYNAĞI PEYGAMBERDEN 200 YIL SONRA YAZILAN HADİSLER… OLABİLİR Mİ?

Şimdi bu olayları bir kaç hadis ve rivayetle süslemeye başlayabiliriz. Hureyre’den gelen bir keramet rivayeti: 2. Halife Ömer bin Hattap zamanında yöneticilik yapan Saad bin Ebu Vakkas, ganimetleri adaletli bölüştürmediği için şikayet alır. Halife Ömer duruma müdahale eder. Saad bin Ebu Vakkas, bunu diyen Cemaleddin Sseme bin Katade’ye yalan söylüyor der ve beddua eder: “ömrün uzasın, fakirliğin artsın, musibetlere gel”.

SAPKINCA BEDDUA EDEN KERAMET SAHİBİ VELİLER

Hakikaten beddua aynen olur. Urve bin Zübeyde’den gelen başka bir keramet rivayeti; Erva adlı kadın Medine valisi Mervan bin el-Hakem’in arazisini zorla aldığını iddia eder. Mervan, eğer yalan söylüyorsa, gözü kör olsun ve arazisinin içinde ölsün der. Aynen beddua tutar. Böylece vali ve yöneticilere karşı şikayette bulunanların musibetlere uğrayacağı, çünkü bu kişilerin keramet sahibi yöneticiler olduğu insanlara anlatılır.

Bazende şöyle rivayetler gelmeye başlar: Cebir bin Abdullah naklediyor: Babam Uhud Savaşı öncesi beni yanına çağırdı ve dedi ki; ‘yarın ilk ben şehit olacağım. Ertesi sabah ilk şehit babam oldu.

VELİ SOFRASINDAKİ ARTIKLARI MUHAMMED PEYGAMBERİMİZE VE SAHABELERE YEDİRİYOR

Buhari ve Müslim’de de geçen bir rivayet. Ebu Muhammed Abdurrahman bin Ebubekir, evde 3 kişi yemek yer, artan yemeği, Resul’e yollar ve Resul evdeki en az 12 kişi ile yemeği yer ancak yemek bitmez.

Artık keramet yerlerdedir. Babalar veli olur, Resule artığını yollayanlar veli olur. Kısa süre içinde Hoca Ahmed Yesevi gibi Mısır’a cuma namazı kılmaya uçanlar, hokka cam kavanoz içine pamuk ve ateş koyup Mâverâünnehir’e yollayanlar çıkar. Yunus gibi bir dua ile tekkenin yemeklerini arttıranlar çıkar. Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin , bir buçuk yaşlarındaki kızı Zeyneb’in fasih konuşması, İslam fıkıhı hakkında fetva vermesi, İbnü’l-Arabi’nin babası Ali Ibn-i Muhammed’in öleceğini 15 gün öncesinden bilmesi, gibi baba kız veliler türer.

Hacı Bayram Veli’nin “Biz içelüm, mazaratı başkasına olsun” diyerek zehirli şerbeti içmesi üzerine, zehri sunan vezirin derhal ölmesi, Akşemseddin’in II. Murad’a “İstanbul’un fethinin size değil ama (Fatih’i göstererek) şu çocuğa nasip olacak” şeklinde beyanda bulunup bunun gerçekleşmesi ve niceleri…

X-MEN VELİLER GÖREV BAŞINDA İLK HEDEFİMİZ ALLAH İLE ALDATMAK

Artık etrafta veliler X-Men gibi gezinmeye başlamıştır. Her birinde ayrı yetenekler vardır. İşte bu bilge ve gönül ehli kişilerin bilgisini, yaşayışını, “kerametlerini” gören veya sezen Müslüman cemaatlerin bunları kendilerine “kutup” ve “mürşit” olarak görmeye başlamalarının bir uzantısı olarak bazen o ‘ulu’ kişi adına tarikat ve cemaatler teşekkül etmiştir.

Bu tarikatlarda o ‘ulu’ kişinin düsturlarına, kılavuzluğuna uygun olarak İslami hükümler yaşanmaya çalışılmıştır. Bu şekilde doğan tarikatlarda, bu ‘bilgili’ ve ‘ulu’ kişiler ‘Ehli Sünnet’ (Sünni: Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki + Eş’ari, Maturidi ve Selefilik) kaidesine uyarlarsa tarikatların bütün kaide ve kuralları da Ehli Sünnet prensiplerine uymuş oluyordu.

Yani Kur’an’a aykırı yaşayış tarzları ve söylemleri dahi onların veli olmasından dolayı kabul edilebilir görünmeye başlamıştı.

Hazırlayan: Arif Konuşur / ekvatorhaber

Devam edecek…

© ekvatorhaber.com Lütfen haber ve içerikleri kaynak belirterek kullanınız ve bağlantı linki veriniz.