Milli Mücadeleyi kim başlattı? Atatürk mü Vahdettin mi?

Milli Mücadeleyi kim başlattı? Atatürk mü Vahdettin mi?

Milli Mücadeleyi kim başlattı? Mustafa Kemal Atatürk mü Sultan Vahidettin mi?

Mustafa Kemâl’in Milli Mücadeleyi başlattığı gerçeğini çarpıtmak isteyenler; Vahidettin’in Milli Mücadeleyi başlatmak üzere Mustafa Kemâl’i görevlendirdiği hakkında tezler öne sürmüşlerdir. Bu söylemleri Mustafa Kemâl, 1926 yılında Falih Rıfkı Atay’a dikte ettirmiştir.

Hakimiyet-i Milliye Gazetesinde konu hakkında bilgiler verilmektedir. Günümüzde ”Mustafa Kemal’in Ağzından Vahdettin” adıyla kitap olarak basılmıştır.

İşin doğrudan belgeli gerçeğindeyse Mustafa Kemâl’e 9. Ordu Kıtaatı Müfettişliği görevi verildiği belgeler açıkça ortaya konmuştur. Harp Tarihi Vesikaları Dergisinde tıpkıbasımı yayımlanan 7 No’lu vesikada açıkça görülen gerçekler; Mustafa Kemâl’e verilen vazife, Mondros Mütarekesinin hükümlerini uygulamak olduğu gerçeğidir!

Buna rağmen tarihi çarpıtmak isteyenler, türlü yalanlarla çarpıttıkları gibi Mustafa Kemâl’in ”gambot” isteğini öne sürerek, sözde ”çok derin Tarih” anlatanlar; bakınız, Mustafa Kemâl’i Vahidettin yollamıştır çünkü ”gambot” bile istemiştir diyerek Tarihi olguları çarpıtmaya kalkmaktadırlar!

Mustafa Kemâl’in ”ganbot” istemesinden buna vakıf olmaya kalkanlar, herhalde bu isteğin reddedildiğini bildikleri gibi esas meselenin ”Mondros Mütarekesinin” uygulanması için Vahidettin’in onaylamış olduğu gerçeği de işlerine gelmemektedir!

Gambot nedir?

Gambot, bir veya birkaç silahı bulunan küçük savaş gemilerinin adıdır. Terim olarak ilk 18. yüzyılda kullanılmış ve tam niteliği belirsiz bir kavram olarak birçok gemi tipi için kullanılmıştır. 

Ertuğrul Barajlar
Ertuğrul Barajlar( ertugrulb@ekvatorhaber.com )