Ekvator Haber

İnfak, Nifak ve Münafık

İnfak, Nifak ve Münafık
10
31 Mayıs 2017 - 17:10

İnfak nedir? Nifak nedir? Münafıklık nedir?

İnfak, ihtiyaç fazlasını dağıtmak diye bilinir. Peki doğru mudur?

Din adına birilerinden para, mal istemek doğru mudur?

Kur’ân’da infak nasıl anlatılır?

Bakara Sûresi 219……yeselûne ke mâzâ yunfikûn kul el afv….
Meâli: ….. Sana infakın nasıl olacağını sorarlar. De ki: O bir bağışlamadır.

Kur’an’da görüyoruz ki; İnfak bir bağışlamadır. Arapça, Afv kelimesinin karşılığı bağışlamadır.

Peki burada kendimize sormalıyız; bağışlanacak olan nedir?

Neden İnfak-ı hep malını, paranı bağışla diye anlatmışlardır.

Bağışlanacak olan şey nedir?

İnsan, kendi varlığının sahibini bilip, varlığını sahibine bağışlamanın adıdır İnfak.

İnfak-ın zıddı Nifak-tır. Nifak içinde olmakta Münafıklıktır.

İnfak; varlığından geçmek, varlığını bağışlamak yani varlığının sahibinin Allah olduğunu bilip sahibine teslim etmektir

Nifak: İkilikte kalmak, iki yüzlü, ara bozuculuk, ara açılmak, iki yuvalı, içi başka dışı başka, hep ikilik üzere olan, Allah ile arasına kendi varlığını koymak,

Nifak kelimesin aslı tarla faresinden alınmıştır. Tarla faresinin yaptığı yuva ile benzetilmiştir.
Tarla faresi iki yuva yapar, biri yüzeye yakındır, biri daha derindedir.

Buradan anlıyoruz ki, varlığının sahibi bilip tam teslimiyet içinde olmanın adı İnfak-tır.
Yani varlığını tastamam Allah’a bağışlamanın adı İnfaktır.

İşte, anlıyoruz ki İnfak, varlığını sahibine bağışlamak
Nifakta, varlığını Allah ile arana koymak, ben de varım demek.

Bağışlamış gibi görünüp kendi içinde kendine varlık isnat etmenin hâli de Nifak-tır. Bu halde yaşamanın adı da Münafıklıktır.

Çünkü İnfak içinde olan bilir ki, tüm varlığın sahibi Allah’tır.
Yani kendi varlığının sahibini bilip Allah’a tam teslimiyet içinde olan tüm varlığın da sahibinin Allah olduğunu bilir.
Ve asla kendine varlık isnat etmez, benlik, ego, gurur, kibir içinde yaşamaz. İkilik içinde yaşamaz, iki yüzlülük yapmaz,

Peki neden bizlere hep infakı, malın fazlasını vermek diye anlattılar.
İşte burada çok iyi düşünmeliyiz. Çok iyi araştırmalıyız.Asıl niyetleri iyi çözmeliyiz.

Gittiğimiz cemaatlerde ve tarikatlarda neden İnfak-ı hep para bağışlamak, mal bağışlamak diye anlattılar ve toplantının sonunda oradaki insanlardan para ve mal topladılar.
İşte bunları hep çok iyi düşünmeliyiz. Ve Kur’ân’i ölçüye göre araştırmalıyız.

Osman geldi malının hepsini bağışladı, Ömer geldi malının hepsini bağışladı diye anlatılanların doğru mudur?
Hadis diye kimden aktarılmıştır bunları çok iyi düşünmeli ve araştırmalıyız. Ve gerçek niyetleri bilmeliyiz.

Çünkü hep cemaatlerde gözyaşları içinde böyle anlattılar ve sohbetin sonunda oradaki insanlardan para,mal topladılar.
Oradaki insanlar da duygusal bir hâl içine girip, elindekini avucundakini verdiler.
Oysa oradaki insanların öncelikle sorumlu olduğu kendi yakınları olan anne baba, eşi ve evlatları vardı.

Peki Kur’ân ücret toplayın der mi? Karşılık alın der mi?

Kur’ân’ın hiç bir yerinde böyle bir şey görmüyoruz.

Kur’ân ihtiyacı olana yardım etmeyi tavsiye eder. Ve bunun aracısız, bire bir olmasını tavsiye eder.

Kur’ân yardımlaşmayı emreder..
Birbirinize yardım edin, yardım etmeyi tavsiye edin der..
Yardım birebir olmalıdır, asla aracı olmamalıdır..

Kur’ân-ın hiç bir yerinde para toplayın demez..

Onun için Kur’ân’ın başından sonuna kadar bu hashasiyet belirtilir

Ya-Sîn Sûresi 21: Sizden hiçbir karşılık istemeyenlere uyun ve onlar sizi hakikatlere yönlendiriyor.
Hûd Sûresi 51: Ey kavmim, bu anlattıklarıma karşı sizden bir karşılık istemiyorum. Bana karşılık verecek olan ancak beni yaratandır. Hâlâ akıl etmez misiniz?
Şuarâ Sûresi 109: Ben bu sözlerime karşı sizden bir karşılık istemiyorum. Bana karşılık sadece alemlerin Rabbi’ndendir.
Kalem Sûresi 46: Anlattığın hakikatlere karşılık onlardan bir karşılık beklemiyorsun ki, bir yükün altında ezilir gibi oluyorlar.

Evet, Kur’ân başından sonuna kadar ücret istemeyin, ücret isteyenlere uymayın, der.

Kur’ân ölçüsüne göre;
Camilerde para istemek caiz değildir.
Cemaat ve tarikatların para. mal toplaması caiz değildir.
Bir yere sohbete, konferansa gidildiğinde para almak, hatta gittiği yerde karşılık beklemek caiz değildir.

Allah sohbeti yapıp para,mal toplayıp kendine saltanat oluşturanlar da Kur’ân’a göre büyük bir zulmün içine düşmüşlerdir.

Evet Kur’ân gerçeği budur.
Uyarsınız ya da uymazsınız.
Uyarsanız, Kur’ân’a, Resul ve Nebilerin yoluna uymuş olursunuz ve Allah’ın rızası üzere hareket etmiş olursunuz. Ve hep huzur içinde yaşarsınız.
Uymazsanız, Kur’ân’a, Resul ve Nebilerin yoluna uymamış olursunuz ve Allah’ın rızası üzere hareket etmemiş olursunuz. Ve hep sıkıntılar, huzursuzluk içinde yaşarsınız.

İhtiyacı olana yardım etmek Kur’ân-ın tavsiyesidir.
Bu yardım;
İlmi bilgiler vererek de olur…
Birini okutarak da olur..
Birine iş sağlamakla da olur..
Birini doyurmakla da olur..
Yolda kalmış birine yardım etmekle de olur…
Birine moral vermek de olur,
Tebessüm etmek de olur…
Vs…..

Ama asla; sen bana ver ben ona yardım edeyim, demekle olmaz..
Yardım gerçekten ihtiyacı olanı tesbit ederek ve yardımı bizzat ulaştırarak olmalıdır..

İşte Kur’ân bizlere asla ücret istemeyin, ücret isteyenlere uymayın der…

Kendi cemaatleri için yıllarca para toplayanlar topluma ne kadar büyük zararlar verdiklerini hep görüyoruz….

Din yolunda zerre kadar bir karşılık beklenmez.
Bu bir Aşk yolculuğudur..
Aşk yolculuğunda zerre kadar beklenti olmaz.

İşte İnfak: Varlığını sahibine bağışlamaktır.
Nifak: Varlığını kendine nisbet etmek, Allah ile aramıza kendi varlığımızı koymaktır.
Münafık: Nifak içinde yaşamanın halidir.

Kur’ân dan anlıyoruz ki infak başka bir şeydir, yardım başka bir şeydir.

İnfakı ihtiyaç fazlasını dağıtmaktır diyerek, para, mal toplayanların niyetlerini amaçlarını çok iyi bilmeliyiz.

Biliyoruz ki yıllarca nifakı, para mal bağışlamak diye anlatan bir cemaat, ülkemizin milyarlarca lirasını yurt dışına kaçırdılar.

Lütfen uyanık olalım.
Ve şunu iyi bilelim.
Para, mal toplamak Kur’ân’da yoktur.
Ve Din adına para, mal toplamak haramdır.

Yardım tavsiye edilir ve yolu gösterilir.

Lütfen uyanık olalım. Din adına para mal isteyenlere asla uymayalım.
Kur’ân’ın belirttiği gibi kandırıcı bizi Allah, kitap, din, iman, gibi sözlerle kandırmaya çalışır.

Yeryüzünde Din inancı en çok sûistimâle gelen bir konudur.

Bir ülkeyi yıkmanın en kolay yolu Dini alet etmektir.

Biz bunu ülkemizde en acı bir şekilde yaşadık.

Lütfen Din adına anlatılanları iyi araştıralım.
Hemen inanmayalım.
Çünkü bizler duygusal insanlarız. Allah diyenlere hemen inanıyoruz.

# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P

© Copyright ekvatorhaber.com 2015