erkinses reklam
erkinses reklam

Ekvator Haber

Çorum Katliamı ve Alevi düşmanlığı

Çorum Katliamı ve Alevi düşmanlığı
318
29 Mayıs 2019 - 21:00

Alevi Katliamlarının 12 Eylül 1980 öncesi son halkası olan Çorum Katliamı ve bu katliamdan hareketle Alevi düşmanlığının tahlili.

Ali Karadayı

27 Mayıs 1980’de Türkçü Gün Sazak’ın Dev Sol’cu militanlarca öldürülmesi gerekçesi ile daha önceden hazırlanmış 19 Mayıs kutlamaları sırasında dağıtılan Sünni İslama yönelik kışkırtıcı bildirilerle vücut bulmuş senaryonun hayata geçirilerek 28 Mayıs-10 Temmuz 1980 tarihleri arasında 57 kişinin öldüğü, 200 den fazla yaralının olduğu Çorum Katliamı; devletin valisi, emniyet müdürü ve polisi eliyle yaptırılmış faşistlerin Alevilerden ve solculardan kurtarılmış bölgeler üç hilal projesinin sonuncusu. Sol-sosyalistlerin bilerek yada bilmeyerek Alevi toplumunun katliamına neden olduğu büyük olaylar silsilesinin o dönem için son halkasıdır.

Her zaman Alevi-Bektaşi katliamlarının örgütlendiği yer olan Camiler, TRT ve dönemin sağ siyasi yapıları, dini cemaatleri ve Ülkü Ocakları bastıkları bildiri, yaptıkları anons ve yalan, kışkırtıcı haberler ile bu katliamın sorumlusudurlar.

KIZILBAŞ ALEVİLER EHLİBEYT’E OLAN BAĞLILIKLARI İÇİN KATLEDİLDİ

Sünni-Emevi zihniyeti, Alevi katliamlarını hiç bir zaman; siz Kürtsünüz, Türksünüz yada Arapsınız diye yapmamış, her zaman ‘Alevi-Kızılbaş’, ‘din düşmanı’ diye yapmıştır. Bunu yaparken de cumhuriyet döneminde Faşist Türkçü partileri ve her daim Alevi düşmanı olan ve faşistlerin dindaşı Şafii Kürtleri kullanmışlardır.

Maraş, Malatya, Sivas, Çorum, 2. Sivas ve Gazi katliamlarında hep katliamdan haftalar öncesinde, Alevileri din düşmanı gösteren dini bildiriler ile zemin hazırlatılmıştır. Herhangi bir provokatif olayda gerekçe yapılarak katliamlar yönetilmiştir.

Irkına, cinsiyetine, yaşına bakılmaksızın tek hedef vardır: Aleviler!

Aleviler tarih boyunca 12 İmam ve Ehlibeyt inançlarından olduğu kadar, çağın önünde olmaları ve özgürlüğü, eşitliği savunmaları, ezilenden yana olmaları nedeniyle de katledildiler.

FAŞİSTLERİN DARBESİ KANATTI SOLCULARIN DARBESİ DAĞITTI!

Son 50 yılda sosyalist olduğunu söyleyen ve işçi sınıfını örgütleyemeyip demokrasiden yana tavır koyan, Aleviler içinde kendini ifade etmeye çalışan beceriksizler bu katliamlara gerekçe yapılmış ve Aleviler katledilip Aleviliğe darbeler vurulmuştur.

FAŞİSTLERİN SİLAH ARKADAŞI KÜRT ÖRGÜTLER

25 yıllık yakın süreçte ise aynı darbe bu defa Alevilerin içindeki Kürtçülük yapanlar tarafından vurulmuş ve hala vurulmaktadır. Aleviler Sünni-Emevi zihniyetinden çektiği kadar sözde sosyalist veya Kürtçülerden de çekmiştir. 12 Eylül öncesi Maraş, Malatya, Sivas ve Çorum katliamlarında faşist çetelerle birlikte şeriatçı Kürtler de Alevi katliamına katılmışlardır.

Tıpkı Osmanlı’nın 1914’de yaptığı Ermeni katliamının baş aktörü oldukları gibi. Saidi Nursi’nin (Kürdi) kendisini alay komutanı ilanı ve Van yöresinde başlayıp tüm Doğu ve Güneydoğuya yaydığı Kürt militanlarca yaptığı Ermeni katliamını bugün Saidi Nursi’yi sahiplenip onun için kutsiyet biçerek Ermeni katliamındaki rolünü gizleyerek sözde aydınlatalım çağrısı ile günah çıkarmaya çalışan bugünün PKK’sı ve takipçileri gibi.

ALEVİ DÜŞMANLIĞINI GİZLEYİP MAZLUMU OYNAYAN KÜRT ÇETELER

Aleviler sadece Alevi ve solcu olduğu için katledilmişlerdir. Irklarından dolayı katliamı yaşamamışlardır. O günün katliamcısı faşistler ile işbirliği yapan Sünni Kürtlerin şimdiki örgütlülüğü bugün utanmadan öldürülen Alevileri suistimal etmeye devam ederek katledilen Aleviler ve Kürtler diyerek tüm Alevi katliamlarını Kürtlere yönelikmiş gibi göstererek her devrin mazlumunu oynama ve kazanç sağlama hesabı yapıyorlar. Hem yaşanan acının gerçeğini çarpıtarak bugün ki örgütlülüğünün çıkarı için suistimal etmekte, hemde katliamcılıklarını ve Alevi düşmanlıklarını örtmeye çalışmaktadırlar.

Her türlü yalana ve çarpıtmaya gözü kara bir şekilde utanmazca başvuran, devletin her daim tetikçisi olan bu Emevi Yezid zihniyeti hala bu yalancı tavrını sürdürmekte; ‘1. Sivas katliamında öldürülenleri Kürt’ diye niteleyip zaten Alevilerin çoğu Kürttür yalanını da dile getirmektedir (4Temmuz 2017 yeni Özgür politika net).

Oysa Alevilerin sadece yüzde 15’i Kürttür. (Bu oranların içinde milliyet olarak başkalaşım (asimilasyon) içine girerek Kürtleşenler ve Alevi Kızılbaş inancını benimyesen Kürtler bulunmaktadır.) ve ölenler ırkına bakılmaksızın Alevilerdir, öldürenler ise Türkçü Hanefi faşistler ve işbirlikçileri Sünni Şafii Kürtlerdir.

KÜRTÇÜ ÖRGÜTLER ALEVİ GENÇLERİ ZEHİRLİYOR

Sol- sosyalist literatürü basmakalıp laflarla partizancı yalan ve çarpıtma makinası yayınlardan öğrenen ve ırkçılık rüzgarına kapılmış yeni yetme Kürt Alevi gençliği ve onları bu yola çeken yol düşkünü ırkçı büyükleri de bu yalanlara inanmakta ve yaşanan Alevi katliamlarındaki Kürt rolünü görememektedirler. Oysaki tüm Alevi ve Kürt toplumu bu gerçeği çok iyi bilmektedir.

Dini kurtarma adına faşistlerle işbirliği yapmaktan geri kalmayan, traktör ve kamyonlara doluşarak, Alevileri öldürmeye cihat sevdası ile katılan bu yüzsüzler, bugünde Alevileri Kürtleştirme ve Alisiz Alevilik, Zerdüştçülük yaparak manevi katliamlarına devam etmektedirler.

ALEVİLERE SESLENİYORUM!

Alevileri ateist, milliyetlerini Kürt, önderleri 12 İmam değil Apo ve PKK yapmak adına başlatılan projeye ait Aleviliği içeriden eritmek için yazılan bir kitap

Alevilere sesleniyorum! Sizi, Emeviler, Abbasiler ve Selçuklulardan bu yana katledenler devletin görevlileri olduğu kadar her daim onların tetikçisi olan bu Şafii Kürtlerdir. Bunlar şu anda da Kürtçü örgütlerin tamamının ana gücü ve politika belirleyicileridir. Hiçbir zaman Alevilere saygı duymayan ve Alevileri Müslüman olarak kabul etmeyen bu katil sürüsü bugün de Aleviliği kendi istediği İslam dışı makbul Alevilik haline getirmek için uğraşmakta ve Alevi gençleri örgütlerinin oyuncağı yapma çabasındadırlar.

Bu nedenle tüm Alevi derneklerinde militarist tavırlar sergileyip bu hedeflerini anlayıp karşı çıkanları da tehdit, iftira, hakaret ve yalanlarla bertaraf etmeye çalışmakta ve bunun içinde emperyalistlerle işbirliği yaparak yasa dışı yoldan insan kanı ve canı üzerine elde ettikleri paralarla kurdukları medya gücünü kullanmaktadırlar.

Dipçe: Çorum katliamı tamamen faşistlerce işlenmiştir. Bu tahlil katliamların geneli içindir.

© ekvatorhaber.com Lütfen haber ve içerikleri kaynak belirterek kullanınız ve bağlantı linki veriniz.